A A+ A++

Pracujesz w gastronomii i pragniesz podnieść swoje kwalifikacje?
Jesteś pasjonatem gotowania i chcesz nauczyć się gotować od najlepszych?

Weź udział w projekcie:

Mistrz sztuki kulinarnej

Dołącz do nas !

+48 602-865-409, +48 604-230-203, rekrutacja@mskmazury.pl

Informacja o przedłużeniu naboru na szkolenie "KUCHNIA TRADYCYJNA I REGIONALNA” w ramach realizacji projektu "Mistrz sztuki kulinarnej".

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MRĄGOWIE - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW informuje, że nabór na szkolenie:

"KUCHNIA TRADYCYJNA I REGIONALNA” w ramach realizacji projektu "Mistrz sztuki kulinarnej", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych
został przedłużony do dnia 20 kwietnia 2018r.