A A+ A++

Pracujesz w gastronomii i pragniesz podnieść swoje kwalifikacje?
Jesteś pasjonatem gotowania i chcesz nauczyć się gotować od najlepszych?

Weź udział w projekcie:

Mistrz sztuki kulinarnej

Dołącz do nas !

+48 602-865-409, +48 604-230-203, rekrutacja@mskmazury.pl

I. NABÓR UCZESTNIKÓW
Do każdego modułu szkoleniowego  będzie prowadzona odrębna rekrutacja. Każdorazowa terminy rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej projektu.
W tym okresie  będą przyjmowane  wypełnione ankiety aplikacyjne wraz z oświadczeniami. Ankieta aplikacyjna  wraz z załącznikami może być dostarczona osobiście do biura projektu w godzinach  pracy biura, przez posłańca, wysłana listem poleconym lub przesyłką kurierską.  Kanałami zgłoszenia do udziału w projekcie będą również zgłoszenia elektroniczne.

II. OCENA  FORMALNA ZGŁOSZEŃ
Sprawdzana będzie kompletność dokumentów i oświadczeń pod względem formalnym. W sytuacji braków beneficjent  ostateczny otrzyma 3 dni robocze  na ich uzupełnienie. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane tylko te osoby, które złożą kompletne dokumenty rekrutacyjne. W przypadku większej ilości chętnych do udziału w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas rekrutacji będą  przeprowadzone działania mające na celu  umożliwienie  dostępności osobom  niepełnosprawnym. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostanie dostosowana strona internetowa projektu oraz plakaty ,  ulotki i artykuły w prasie lokalnej. Osoby niepełnosprawne  będą miały  możliwości skorzystania z usług dostępowych(np. tłumacz języka migowego) oraz dostępne będą sale szkoleniowe. Ponieważ dostęp do biura projektu jest utrudniony dla niepełnosprawnych (schody, brak windy) procedura rekrutacyjna będzie prowadzona przez koordynatora, który osobiście spotka się z tymi osobami po uprzednim zgłoszeniu przez nich chęci spotkania poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
- REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE